1. Vetranie

Najviac tepla z domácností uniká kvôli nesprávnemu vetraniu. Počas vykurovacej sezóny je správne vetrať krátko, jednorázovo a intenzívne, to znamená, že vetrať by sme mali zhruba 5 minút pri plne otvorenom okne. Pretože vonku je chladno, výmena vzduchu prebieha oveľa rýchlejšie ako pri teplých letných dňoch.

Navyše, keď vetráme dlho cez pootvorené okno, termostatický ventil na vykurovacom telese, ktorý sa väčšinou nachádza pod oknom, zaznamená ochladenie a začne do vykurovacieho telesa prepúšťať viac tepla, čo pri dlhom vetraní spôsobí značné navýšenie odberu tepla.

Správnym vetraním zároveň predídeme vzniku plesní na stenách.

2. Okná

Okná prepustia do miestnosti slnečné žiarenie, čím sa do budovy dostáva teplo. Cez zimné mesiace sa však môžu stať prostriedkom, cez ktorý nám teplo z miestnosti bude unikať.

Skontrolujte, či máte okná dostatočne utesnené, či cez okenné špáry neuniká teplo. Cez vykurovaciu sezónu, hneď ako sa zotmie, zatiahnite žalúzie alebo rolety, čím tiež zamedzíte úniku tepla.

3. Teplo bez obmedzenia

Sálanie tepelnej energie z vykurovacích telies by nemalo byť obmedzené, to znamená, že záclony a závesy by mali siahať maximálne po parapetnú dosku tak, aby nezakrývali radiátor. Nábytok v jednotlivých miestnostiach rozmiestnite tak, aby nezakrýval vykurovacie teleso a nebránil tak sálaniu tepelnej energie.

Úniku tepla z miestnosti môžete zabrániť aj tým, že medzi radiátor a stenu umiestnite izolačnú fóliu.

4. Steny a dvere

A na záver: Ako je to s tepelnou izoláciou vonkajších stien vášho domu, či s utesnením vchodových dverí? Aj tu nastáva únik tepla z vášho domu.

Preto skontrolujte utesnenie vchodových dverí a zvážte tiež, či by nebolo potrebné tepelne izolovať vonkajšie steny vášho obydlia.