Od 1. januára 2013 sa stala spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o. prevádzkovateľom systému centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Trebišov. Vykurovanie v meste spoločnosť prevzala na základe verejnej súťaže.

Trebišovská energetická, s.r.o. je súčasťou energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o., ktorá je lídrom na Slovenskom trhu vo využívaní biomasy na
výrobu energií. Spoločnosť prináša odberateľom lacnejšie teplo a to práve vďaka modernizácii systému centrálnej výroby a distribúcie tepla a vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie vo forme biomasy.

Súčasný systém vykurovania v Trebišove si vyžaduje investície do modernizácie. Celý systém je rozdrobený do niekoľkých samostatných okruhov, ktoré sú závislé na využívaní zemného plynu. Existujúci stav nevytvára najlepšie podmienky pre ďalšie zefektívnenie prevádzky a vyžaduje si razantné riešenia. Trebišovská energetická, s.r.o. preto okamžite začala s prípravou komplexnej modernizácie vykurovania. Celá modernizácia je rozložená do niekoľkých krokov, ktoré budú postupne realizované.